szh Súly: 0.4 kg

Szőlő a homokon 1989 eredeti kiadás

ARTALOM Az Olvasóhoz 5 A szerkesztő előszava 7 A homoki szőlőtermesztés múltja és jelene (dr. Bognár Károly) A régmúlt 9 Harc az elhomokosodás ellen 10 A filoxéravész hatása a homoki szőlőtermesztésben 12 A szőlőtermesztést serkentő tényezők 12 A homok ősei 13 A Mathiász János…
4 900 Ft
(3 858 Ft + 27% ÁFA) [13.94EUR] / db
Max. rendelhető 1 db
ARTALOM Az Olvasóhoz 5 A szerkesztő előszava 7 A homoki szőlőtermesztés múltja és jelene (dr. Bognár Károly) A régmúlt 9 Harc az elhomokosodás ellen 10 A filoxéravész hatása a homoki szőlőtermesztésben 12 A szőlőtermesztést serkentő tényezők 12 A homok ősei 13 A Mathiász János szőlőnemesítő munkásságának hazai és nemzetközi jelentősége 17 A közelmúlt 28 A mezőgazdasági kamarák, gazdakörök, hegyközségek szerepe 28 A jelen 30 Tanulságok 34 Az alföldi szőlőtermesztés termőhelyi adottságai a termőhely-minősítés tükrében (dr. Botos Ernő) A szőlőtermőhely katasztere és minősítő rendszere Magyaroszágon 35 A termőhely minősítésének menete és módszere 36 A felvételezés és a minősítés tényezői 36 A tényezők súlya 37 A szőlőtermőhely "kettős" értékelése 38 Termőhelykataszter 38 A kataszter használata 40 Az alföldi termőhelyek sajátosságai 40 A szőlő termőhelyi kataszterének alföldi eredményei 41 A meteorológiai tényezők szerepe az alföldi szőlőtermesztésben (Csapó Piroska - dr. Kozma Ferenc) Bevezetés 44 Éghajlati körzetek hazánkban 45 A hőmérséklet 46 A vegetációs és a nyugalmi időszak hőmérséklete 46 A vegetációs időszak aktív hőösszegei 47 A vegetációs időszak hőmérsékleti szélsőségei 48 A késő tavaszi és a kora őszi fagyok 49 A nyugalmi időszak hőmérsékleti szélsőségei 51 A szélsőségesen alacsony hőmérsékletek 52 A téli fagykárok (rügykárok) elemzése hőmérsékleti adatok alapján 53 A napfény 57 A csapadék 59 A hőmérséklet-, sugárzás- és csapadékellátottság együttes értékelése 60 A hőmérséklet- és a sugárzásellátottság 60 A hőmérséklet- és a csapadékellátottság 62 Összefoglalás 64 A szőlőnövény leírása (dr. Zilai János) Morfológiai jellemzői 66 A magról kelt növény alaktana 66 A vegetatív úton szaporított növény 66 A földbeni részek 67 A gyökér 67 A gyökérrendszert befolyásoló tényezők 67 A föld feletti részek 69 A szárrendszer alkata 69 A zöld részek 69 A szőlő fás részei 71 A szőlő életszakaszai 72 Az évi biológiai ciklus 73 A könnyezés 73 A rügyfakadás 74 A hajtásnövekedés 75 A virágzás 75 A virágnyílást meghatározó tényezők 76 A megtermékenyülés 76 A kóros virághullás (elrúgás) 77 A zöld bogyók növekedése 77 A termés érése 78 A hajtások beérése 79 A nyugalmi idő 79 Az Alföld fontosabb bor- és csemegeszőlő-fajtáinak értékelése (dr. Zilai János) A bor- és csemegeszőlő-fajták termesztési értékét meghatározó tulajdonságok 81 A termesztett szőlőfajták 83 Fehérborszőlő-fajták 83 Vörösborszőlő-fajták 92 Csemegeszőlő-fajták 94 Homoki szőlőtelepítési rendszerek, tőkeművelés- és metszésmódok (dr. Bognár Károly - dr. Elek Gyula) Hagyományos szőlőtelepítési eljárások 98 A történelmi múlt telepítési rendszerei (dr. Bognár Károly) 98 Az 1960-as évek telepítési rendszerei 99 Napjaink telepítési eljárásai (dr. Elek Gyula) 100 A metszés elméleti alapjai, metszésmódok 101 Tőkeművelési eljárások a homoki szőlőkben (dr. Bognár Károly) 108 Sűrű térállású alacsonyművelések 108 Fejművelés 108 Gyalogművelésű fejművelés 109 Kostka-féle művelésmód 110 Guyot-művelés 111 Vízszintes alacsonykordon-művelés 111 Legyező alakú fejművelés 112 Új művelési és metszési eljárások a homoki szőlőtermesztésben (dr. Elek Gyula) 113 Széles sorközű alacsonyművelések 113 Szőlőtelepítés homokon (dr. Elek Gyula) A telepítést előkészítő eljárások 123 A terület kiválasztása 123 A telepítési terv készítése 124 Telkesítés (tereprendezés) 124 Talajjavítás 124 Mélyforgatás (rigolírozás) 125 A telepítés 126 A telepítéshez használt szaporítóanyag 126 Sima vesszős telepítés 126 Gyökeres dugvánnyal való telepítés 126 Gyökeres oltvánnyal való telepítés 126 Nagyüzemi szőlőtelepítés 127 Tapasztalatok és intézkedések néhány homoki szőlőgazdaságban Hosszúhegyi Mezőgazdasági Kombinát (Novák István) 130 Előzmények 130 A fagykáros évek hatására kialakult helyzet értékelése 131 Intézkedések a károk elhárítására, a biztonságos szőlőtermesztés megvalósítására 132 Érdekeltségi rendszerek 134 Keceli Szőlőfürt Mezőgazdasági Szakszövetkezet (Bakacsi László) 134 A Szakszövetkezet rövid ismertetése 134 A nagyüzemi szőlőtermesztés 135 Művelésmód, fajtaszerkezet 136 Üzemeltetési formák 136 Az 1985-1987-es évek fagykára és a kialakult helyzet 137 A szőlőágazat megújulásának tervei 137 A "takarásos, magas rögzítésű szálvesszős fejművelés" leírása 138 Kiskunhalasi Állami Gazdaság (Kampós Jenő) 140 A szőlőtermesztés kialakulása Kiskunhalas térségében 140 A termesztéstechnológia fejlődése 140 Nagy tőkeszámú, keskeny soros szőlőtermesztés 140 Rendszerszermléletű, gépesített szőlőtermesztés 141 Az egyéni érdekeltségen alapuló nagyüzemi szőlőtermesztés 141 Az egyéni érdekeltségű szőlőtermesztés szerepe a Kiskunhalasi Á. G-ban 142 A szőlőrekonstrukciós program az 1985-1987. évi fagykárok hatására 143 A rekonstrukciós program fontosabb elemei 144 Intézkedések a termésbiztonság növelésére 145 Homoktalaj (André János) A homoktalajok felosztása, jellemzése 148 A homoktalajok immunitása 152 A szőlő tápanyag-gazdálkodása homokon 152 A szőlő tápanyagigénye 152 A szőlő táplálóanyagai 152 A szőlő elemi összetétele 157 A szőlő tápanyagfelvétele 158 A szőlő tápanyagszükségletének meghatározása 160 Tápanyag-visszapótlás 161 A tápanyag-visszapótlás mennyiségének meghatározása 161 A tápanyag-visszapótlás anyagai 162 Istálló- és egyéb szerves trágyák 162 Természetes állapotú nyers szerves anyagok 165 Műtrágyák 166 Lombtrágyák 167 A homoki szőlők tápanyag-visszapótlási technológiája 171 Istálló- és egyéb szerves trágyák bedolgozása telepítés előtt 171 Telepítés után 171 Talajjavítás 172 A szőlő szaporítása (dr. Elek Gyula) Szaporítási eljárások a homoki szőlőtermesztésben 174 Dugványozás 174 Vesszőbegyűjtés 175 Tárolás 175 Iskolázás - gyökeres dugvány készítése 176 Új irányzatok és lehetőségek a szaporításban 176 Konténeres szaporítóanyag készítése 176 Magas törzsű szaporítóanyag előállítása 177 Mikroszaporítás-szövettenyésztés 177 Egyéb dugványozási és szaporítási eljárások 178 Egy- és kétrügyes fásdugványozás 178 Zölddugványozás 178 Döntés (homlítás) 178 Bujtás 178 Zöldoltás 179 Oltás gyökérnyakhoz 181 A homoki szőlők éves ápolása (Bányai Antal) Talajmunkák 182 Fedés 182 Nyitás 183 Kapálás 183 Tavaszi középmély kapálás 183 Nyári sekély kapálások 184 Érés alá kapálás 185 A téli sorközmélyítés 185 Öntözés 185 A szőlő vízszükséglete 185 A szőlő öntözésének módjai 186 Zöldmunkák a homoki szőlőkben 186 Hajtásválogatás 186 Kötözés 186 Csonkázás 187 A gyalogművelésű szőlők csonkázása 188 A karós támaszú szőlők csonkázása 189 A huzalos támaszú szőlőültetvények csonkázása 189 Hónaljazás 190 Különleges zöldmunkák 191 A gyűrűzés 191 Lelevelezés 192 Elhanyagolt, öreg szőlők rendbe hozása (dr. Bognár Károly) A természetes elöregedés 193 A tőkehiányok pótlása 193 A talaj termőerejének helyreállítása 194 A tőkék termőképességének helyreállítása 194 A tőkefej rendbe hozása és megfiatalítása 194 Új tőkefej nevelése 195 Tőkesüllyesztés 196 A rendbe hozott tőkék további ápolása 197 A szőlő kivágás előtti letermelése 197 Homoki szőlők növényvédelme (dr. Mikulás József) A szőlővédelem jelentősége 198 Élettani betegségek 199 Légköri hatások 199 Talajhatások 199 Fürtkocsánybénulás 200 Szőlővírusok és vírushoz hasonló betegségek 200 Baktériumos golyvásodás 202 Gombás betegségek 203 Peronoszpóra 203 Lisztharmat 204 Szürkerothadás 205 Korai tőkeelhalás 206 Kártevő állatok 207 Fonálférgek 207 Szőlőtripsz 207 Cserebogárfélék 208 Kendermagkóró 208 Firkálóbogár 208 Szőlőeszelény 209 Púposszú 209 Redősszárnyú darazsak 209 Szőlőilonca 210 Tarka szőlőmoly 210 Nyerges szőlőmoly 210 Szőlőaraszoló 210 Amerikai bivalykabóca 211 Szőlősgyökértetű 211 Akácpajzstetű 211 Gyapjas pajzstetű 212 Takácsatkák 212 Szőlőgubacsatka 212 Szőlőlevélatka 213 Seregély 213 Őz, mezei nyúl 213 A szőlő gyomnövényei és azok irtása 214 Vegyszeres gyomirtás 214 Mechanikai gyomirtás 218 Védekezési program 218 A homoki szőlőtermesztés gépesítése (dr. Varga Sándor) A homokterületen alkalmazott traktorok 219 A telepítés gépesítése 220 Támrendszerépítés, -karbantartás és -megszüntetés gépesítése 221 Támasztó- nevelőkarók kihelyezése 221 Támoszlopok gépesített kihelyezése 221 Támberendezések huzalkihelyezése 221 Támrendszerhorgonyzó elem kihelyezése 223 Támrendszer megszüntetésének gépesítése 223 A talajművelés gépesítése 223 A tápanyag-visszapótlás gépesítése 224 Traktorvontatású markoló-rakodó gépek 225 Önjáró rakodógépek 225 Szerves trágya szállítása, kiszórása 225 A műtrágyázás gépesítése 226 A növényvédelem és a vegyszeres gyomirtás gépei 227 Kis teljesítményű növényvédő gépek 228 Nagy teljesítményű növényvédő gépek 228 A vegyszeres gyomirtás gépei 231 A tőkepótás gépesítése 232 A zöldmunkák gépesítése 232 A metszés gépesítése 233 A betakarítás gépesítése 233 A homoki szőlőtermesztés üzemszervezési és gazdaságossági jellemzői (dr. Frigyesy Ferenc - Váczi István) A vizsgálat köre (dr. Frigyesy Ferenc) 235 Az elemzés módszere 236 A termelési célok és a termelést befolyásoló tényezők 237 A termelői jövedelem maximuma 237 Népgazdasági érdek és elvárások 238 A hatékonyság maximuma 239 Optimális kapacitáshasznosítás 240 A termőföld 241 A járulékos beruházások 244 A munkaerő 244 Szociális és környezetvédelmi feladatok 246 A homoki szőlőtermesztés előnyei 247 Egyéni érdekeltségű szőlőtermesztés az Alföldön (Váczi István) 248 Az egyéni szőlőtermesztés jelentősége 249 Az egyéni érdekeltség és termelés jellemzése, ökonómiai értékelése 251 Borkészítés, borkezelés a homoki nagyüzemekben és kisgazdaságokban A bor minőségét meghatározó tényezők (Kerényi Zoltán) 254 A környzetei tényezők hatása 254 Az éghajlat hatása 254 A talaj hatása 255 A fajta szerepe 255 A művelésmód és az agrotechnika hatása a borok minőségére ...

Szállítás

Barion

Személyes átvétel Soltvadkerten


Köszönjük Rendelését! Nincs szállítási költség, ha a megrendelt terméket személyesen, soltvadkerti üzletünkben veszi át. Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig 8-12. ig. Borászraktár (Kévés Béla Kft.) 6230 Soltvadkert Árpád u. 16.

Barion

Házhoz szállítás futárszolgálattal


Bankkártyás fizetésre, csak most a rendelés leadásakor van lehetőség! A Royal futárnál, kizárólag, készpénzzel tud fizetni. Sikertelen bankkártyás fizetés esetén utánvétesen küldjük a csomagját! A futárnál CSAK készpénzzel lehet fizetni! Ellenőrizze helyesen adta meg a telefonszámát, mert ezen a számon fogja keresni Önt a kézbesítő!

A termék súlya 0.40 Kg, így a szállítási költség 1 termék esetében 1 200 Ft.
Szállítási díj: Súlytól függ Ingyenes 100 000 Ft értékű rendelés felett.
Barion
PostaPont

Legközelebbi postán átvehető utánvéttel


Köszönjük Rendelését! Bankkártyás fizetésre, csak most a rendelés leadásakor van lehetőség! Sikertelen bankkártyás fizetés esetén utánvétesen küldjük a csomagját! Kérem, segítse munkánkat azzal, hogy újra nézze át rendelése adatait. Ha a rendelés tartalmán, változtatni szeretne, kérje rendelése törlését egy válasz E-mailben erre a levelünkre, mivel a feldolgozás azonnal megkezdődik, így nem tudunk, hozzátenni, vagy kivenni valamit. Ez után, adjon le új rendelést a webáruházban! Köszönjük

A termék súlya 0.40 Kg, így a szállítási költség 1 termék esetében 1 300 Ft.
Szállítási díj: Súlytól függ Ingyenes 100 000 Ft értékű rendelés felett.
Barion
PostaPont

Postapont


Köszönjük Rendelését! Kérem, segítse munkánkat azzal, hogy újra nézze át rendelése adatait. Ha a rendelés tartalmán, változtatni szeretne, kérje rendelése törlését egy válasz E-mailben erre a levelünkre, mivel a feldolgozás azonnal megkezdődik, így nem tudunk, hozzátenni, vagy kivenni valamit. Ez után, adjon le új rendelést a webáruházban! Megértését Köszönjük.

A termék súlya 0.40 Kg, így a szállítási költség 1 termék esetében 1 300 Ft.
Szállítási díj: Súlytól függ Ingyenes 100 000 Ft értékű rendelés felett.
Barion
PostaPont

MPL csomagautomata


Köszönjük Rendelését! Az Önhöz, legközelebbi, kiválasztott csomagautomatában, /postán, MOL kúton, átvehető: Kiszállítást, csak a készlet erejéig tudjuk vállalni. Személyes átvételre, nem tud rendelni.

A termék súlya 0.40 Kg, így a szállítási költség 1 termék esetében 1 300 Ft.
Szállítási díj: Súlytól függ Ingyenes 100 000 Ft értékű rendelés felett.
Barion

Csomagküldő EU I. Házhoz szállítás


Csomagküldő házhoz szállítás: Kizárólag bankkártyás fizetéssel, vagy előre utalással tudunk rendelést felvenni. Folyadék, veszélyes és terjedelmes árú szállítását a Csomagküldő futárral nem tudunk vállalni. Az I.-es kategóriába tartozó országok: Ausztria, Belgium, Bulgária, Csehország, Észtország, Hollandia, Horvátország, Lengyelország, Németország, Portugália, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Litvánia, Olaszország. Spanyolország, Kivéve, Kanári-szigetek /nem vámuniós/.

A termék súlya 0.40 Kg, így a szállítási költség 1 termék esetében 6 000 Ft.
Szállítási díj: Súlytól függ
Barion

Csomagküldő EU II. Házhoz szállítás


Csomagküldő házhoz szállítás: Kizárólag bankkártyás fizetéssel, vagy előre utalással tudunk rendelést felvenni. Folyadék, veszélyes és terjedelmes árú szállítását a Csömagküldő futárral nem tudunk vállalni. A II.-es kategóriába tartozó országok: Dánia, Finnország, Franciaország, Görögország, Svédország, Ukrajna, Luxemburg, Svájc.

A termék súlya 0.40 Kg, így a szállítási költség 1 termék esetében 10 000 Ft.
Szállítási díj: Súlytól függ

Vásárlói értékelések

Még nem értékelték a terméket! Értékelje Ön elsőként!

Hasonló termékek